Flytta till din favoritsocken

Socken är en relativt gammal benämning och står för den administrativa enheten av en del av Sverige. Historiskt sett har socknarna bestått av flera gårdar och byar ute på landsbygden, med en gemensam kyrka. Det går att se socknar som föregångare till våra tiders kommuner, och de utgör än idag grund för forskning och statistik även om de inte längre har en administrativ funktion.

För att kunna flytta till din favoritsocken kan du behöva flytthjälp från Qleano. Här kan du ta kontakt med en seriös flyttfirma som har lång erfarenhet av att sköta flytt och städning. Qleano erbjuder ett paket med packning och flyttstädning, eller endast flytthjälp om du så önskar. Tack vare deras breda verksamhet som finns tillgänglig över hela landet har du möjlighet att få hjälp oavsett vilken socken du tänkt flytta till.

Socknar kring Östergötland

Om du funderat på att flytta till Östergötland finns här flera vackra socknar med mycket storslagen natur. I Ödeshög socken hittar du både slättland och berg, med åarna Svembån och Åbyån. Här har tidigare funnits en fiskehamn som låg bredvid Öninge, och som brukades av fiskare från östra och västra sidan av Vättern.

Västergötlands socknar

Även i Västergötland går det att hitta intressanta socknar som kan vara värda att överväga som flyttmål. Kattunga socken har tidigare ingått i Marks härad men inkluderades i socknen Surteby-Kattunga år 1926. Sedermera bestämdes att i stället låta Kattunga socken ingå i Marks kommun. Denna vidsträckta socken har en areal som ligger på nära 20 kvadratkilometer, där 17 procent är landbaserat.

En annan socken i Västergötland är Norra Vings socken, som är relativt liten i jämförelse med övriga socknar. Den har tidigare hört till Valle härad, och har en trosbyggnad vid namn Norra Vings kyrka. Socknen härstammar ända från medeltiden och var före år 1885 benämnd som Vings socken. Här hittar du mark bevuxen med skog, mossor och slätter.

Checklista inför flytten

När du planerar att flytta till en ny socken finns det mycket du behöver komma ihåg. En viktig del i flytten är att ordna hemförsäkring, där du måste säkerställa att försäkringen gäller direkt när du flyttar in. Om du drabbas av brand, inbrott eller andra problem får du ingen ersättning utan hemförsäkring. Här får du skydd för egendom, ansvarsskydd, överfallsskydd och mycket mer. Ditt nästa steg är att skicka iväg en flyttanmälan som är ställd till Skatteverket. På detta sätt kan du se till att du har rätt folkbokföringsadress. Du behöver göra anmälan före flytten, eller helst innan det har gått en hel vecka efter att du flyttat. När flyttanmälan är gjord kommer Skatteverket sedan att sprida adressen till alla myndigheter och även ett antal företag. Du har möjlighet att eftersända posten i upp till ett år till den nya adressen. På detta sätt ser du till att alla viktiga brev når dig även när du bor i en ny socken.