Västergötlands socknar

Såklart finns det många socknar i Västergötland, precis som i Östergötland, och några spännande socknar kommer att beskrivas här:

Kattunga socken

I Västergötland ligger Kattunga socken som förut ingick i Marks härad, men togs upp i Surteby-Kattunga socken 1926. Från år 1971 ingår socknen i Marks kommun och från och med 2016 ligger den i Surteby-Kattunga distrikt. Dess areal är på nästan 20 kvadratkilometer och omkring 17 procent ligger på land. År 1909 bodde det omkring 500 människor där, och den tätort som ligger i socknen heter Björketorp. Sockenkyrkan, Surteby kyrka har funnit sedan 1820. Kattunga socken ligger kring ån Viskan, nordost om Varberg.

Norra Vings socken

Denna ganska lilla socken, med en yta på lite mer än elva kvadratmeter, hörde tidigare till Valle härad, i alla fall rent juridiskt. Sockenkyrkan som finns där heter Norra Vings kyrka och under 2000 bodde det cirka 1 200 människor där.

Historik och läge

Norra Vings socken härstammar från medeltiden och hette innan 1885 Vings socken. Norra Vings socken ligger norr om Hornborgasjön och öster om Skara. Marken består av mossor, skog och slättbygd. År 1862, när kommunreformen förändrades, gick de kyrkliga frågorna som socknen tidigare haft ansvar för till Vings församling.