Socknar i Östergötland

Socknar i Östergötland

Folkkyrkor
I Östergötland finns många gamla socknar som är värda att nämna, här nedan kommer några att beskrivas. Ödeshög socken Den här socken har en areal på cirka 100 kvadratmeter, Ödeshög socken har sina gränser i norr mot Västra Tollstads socken och Heda. I öster gränsar Österhög socken mot Stora Åby, och i den södra delen går gränsen ihop med länsgränsen till Jönköpings län, och då i Gränna församling. Natur och kultur Den norra delen av Ödeshögs socken består både av berg och slättland. De åar som finns är Åbyån och Svembån och de två sjöarna Visjön och Angserydssjön. Förr i tiden fanns en fiskehamn vid Öninge och den användes av fiskare både från västra och östra sidan av Vättern. Om du besöker hamnen kan du se en urholkning som enligt…
Read More
Västergötlands socknar

Västergötlands socknar

Folkkyrkor
Såklart finns det många socknar i Västergötland, precis som i Östergötland, och några spännande socknar kommer att beskrivas här: Kattunga socken I Västergötland ligger Kattunga socken som förut ingick i Marks härad, men togs upp i Surteby-Kattunga socken 1926. Från år 1971 ingår socknen i Marks kommun och från och med 2016 ligger den i Surteby-Kattunga distrikt. Dess areal är på nästan 20 kvadratkilometer och omkring 17 procent ligger på land. År 1909 bodde det omkring 500 människor där, och den tätort som ligger i socknen heter Björketorp. Sockenkyrkan, Surteby kyrka har funnit sedan 1820. Kattunga socken ligger kring ån Viskan, nordost om Varberg. Norra Vings socken Denna ganska lilla socken, med en yta på lite mer än elva kvadratmeter, hörde tidigare till Valle härad, i alla fall rent juridiskt.…
Read More