Välj rätt kyrka för begravningen

En folkkyrka är ett kyrkosamfund som omfattar ett folk, men det kan också sägas vara en teologisk riktning. I Sverige finns ett stort antal kyrkor som byggts vid varierande tidpunkter. Idag används kyrkorna för gudstjänster, dop, bröllop, begravningar och andra ändamål.

Idag har Sveriges begravningsbyråer god lokalkännedom och kan ge råd kring vilka kyrkor och kapell som passar bäst till olika ändamål. Du kanske vill bjuda in många gäster till begravningen, behöver ha hög tillgänglighet med rullstolsramp eller möjlighet att hyra kapell för matservering. Lova Begravning har ett stort antal begravningsbyråer som kan ge dig personlig service och rådgivning så att begravningen blir precis så som du önskar.

Många vackra kyrkor

Sveriges socknar och landområden har många vackra folkkyrkor du kan välja mellan för att ordna din begravning. I Ödeshögs socken ligger Ödeshögs kyrka som byggdes på 1100-talet. Det finns också flera andra medeltida kyrkor kvar i Sverige, som Dädesjö gamla kyrka som ligger några mil utanför Växjö. Kyrkan har ett gammalt stengolv och sparsam dekormålning runt fönstren. Trätaket pryds av ett 750 år gammalt måleri där färgskikten i sig har vittrat bort på grund av takets höga ålder. Nu finns bara färgen som sugits in i virket kvar, och under senare tid har en restaurering skett där en svart konturteckning har lagts till.

Under vår medeltid uppfördes cirka 2 500 kyrkor i Sverige. Majoriteten av dessa byggdes i sten. Fram till mitten av 1200-talet utgick byggnadstekniken från ny kunskap om valvslagning i romansk arkitektur. Glas kunde endast framställas i små dimensioner, så kyrkorummen belystes endast med dagsljus från små rundbågiga fönster.