Socknar i Östergötland

I Östergötland finns många gamla socknar som är värda att nämna, här nedan kommer några att beskrivas.

Ödeshög socken

Den här socken har en areal på cirka 100 kvadratmeter, Ödeshög socken har sina gränser i norr mot Västra Tollstads socken och Heda. I öster gränsar Österhög socken mot Stora Åby, och i den södra delen går gränsen ihop med länsgränsen till Jönköpings län, och då i Gränna församling.

Natur och kultur

Den norra delen av Ödeshögs socken består både av berg och slättland. De åar som finns är Åbyån och Svembån och de två sjöarna Visjön och Angserydssjön. Förr i tiden fanns en fiskehamn vid Öninge och den användes av fiskare både från västra och östra sidan av Vättern. Om du besöker hamnen kan du se en urholkning som enligt folksägnen sägs vara från en jättes fotavtryck. Det avtrycket blev till när han klev över Vättern från Västergötland. Under 1100-talet byggdes Ödeshögs kyrka, men den har blivit ombyggd och tillbyggd väldigt ofta, så i dag återstår det inte mycket av den byggnad som fanns från första början.

Vikingstad socken

Den här socken ligger också i Östergötland, och dess yta är ungefär 40 kvadratmeter. Juridiskt sätt tillhörde Vikingstad socken Valkebo härad, och den sockenkyrka som finns där har namnet Vikingstads kyrka. I dag har Riksantikvarieämbetet bestämt att kyrkan ska vara en skyddad byggnad och den finns med i Bebyggelseregistret. År 2000 bodde lite drygt 2000 människor i Vikingstad socken, och tillhör sedan 1971 Linköpings kommun. Socken ligger sydväst om Linköping och är till största delen en slättbygd i norra delen och den södra delen består mest av skog.