SockenSocken

FolkkyrkanFolkkyrkan

Sjunga i kör

Tycker du om att sjunga? Eller så har du flyttat till en ny stad och behöver lära känna nya människor. Eller så bor du redan på ett ställe, men känner att du behöver ett större socialt liv. Då kan du sjunga i kör. Det finns körer i alla kyrkor över hela Sverige.

Kör

Körsång och musik i allmänhet är mycket populärt i Sverige. Vi är ett bland de mest körrika länderna i världen, om inte rent av det mest körrika landet. Det märks både på hur många som sjunger i kör, men också på hur stora program som Allsång på Skansen och Melodifestivalen är. Det finns många olika slags körer: särskilda kyrkokörer som primärt sjunger klassisk musik, vanliga kyrkokörer som sjunger både Bach, gospel och andra låtar. Det finns också gospelkörer och mindre ensembler. Vissa körer kräver uppsjungning, men det är ovanligt. I de körerna är det riktigt skickliga musiker som deltar. I de flesta andra körer kan vem som helst vara med. Att sjunga är roligt, men att få göra det tillsammans med andra gör det ännu roligare. En kör leds vanligtvis av en kantor, en kyrkomusiker. Vill du bli kyrkomusiker kan du gå kantorsutbildningen på Lunds Universitet.

Sopran, tenor, alt och bas

I de flesta körer delar man upp körmedlemmarna utifrån deras röstregister. De vanligaste stämmorna är bas, tenor, alt och sopran. Män sjunger bas eller tenor, medan kvinnor sjunger alt eller sopran. När du kommer till kören behöver du inte ha koll på vilken stämma som du sjunger i, utan körledaren kommer att hjälpa dig så att du kommer i rätt grupp. Vi har alla olika röster. Vissa personer kan sjunga väldigt höga toner, medan andra trivs bättre på lite lägre toner. Det gäller både män och kvinnor. Det är när man har olika röster, stämmor, och sjunger tillsammans som körsång blir riktigt vackert och roligt och får en dynamik.

Social gemenskap

Om du behöver lära känna nya människor så är det perfekt att börja sjunga i kör. Det som gör just körer så bra är att de är öppna för alla och att du inte behöver ha någon särskild utrustning för att kunna delta. Körer övar vanligtvis en gång i veckan under terminerna. Däremellan brukar de också ha konserter, delta i gudstjänster eller evenemang där de sjunger. Julkonserter är en riktig körklassiker. Det är heller inte ovanligt att körer åker iväg för en körhelg, eller åker till en annan stad för att sjunga. Ibland kan det också komma en lite kändare körledare som leder kören för en helg. När man sjunger i kör så umgås man på ett naturligt och otvunget sätt. Musiken är er gemensamma nämnare. Samtidigt får du en möjlighet att träffa människor som en dag kan bli dina vänner.

Kyrkbröllop

De flesta som gifter sig i Sverige gifter sig i kyrkan. Det är något särskilt att få gifta sig i en vacker byggnad och få lova varandra kärlek och trohet inför vänner, familj, släkt, präst och omvärlden.

Bröllop

Att gifta sig är ett sätt att visa omvärlden att man hör ihop. Vi menar allvar med vår kärlek. Det är därför så många vill gifta sig, gärna i en kyrka med en vacker ceremoni. Ett bröllop är ju också en väldigt rolig fest. Det är härligt att få fira kärlek, trohet och hopp. Ska du gifta dig är det klokt att börja planera ditt bröllop i god tid. Det kan vara klokt att läsa tidningen Bröllopsmagasinet för att få tips och råd på hur ni planerar ert bröllop. Där kan du också hitta många snygga bröllopsklänningar.

Kyrka och festlokal

Först och främst behöver ni hitta en kyrka som ni vill gifta er i. Bor ni på en mindre ort kan det bli ganska naturligt vilken kyrka som ni väljer. Men finns det flera kyrkor där ni bor, kanske även små söta kyrkor ute på landsbygden, då kan det vara smart att åka runt och se vilken som kommer att passa er. När ni söker kyrka kan det vara klokt att också leta efter en festlokal. Vissa personer vet exakt var de ska hålla bröllopsfesten, medan andra vet exakt vilken kyrka som de ska gifta sig i. Kyrka och festlokal behöver naturligtvis inte ligga bredvid varandra, men ni vill inte heller att gästerna ska behöva köra tio mil eller krångla med kollektivtrafik.

Musik och dekoration

När ni har hittat er kyrka och festlokal behöver ni också besluta datum med en präst. När ni har gjort det kan ni skicka ut inbjudningar och planera bröllopet på allvar. Det som särskilt behöver planeras kring själva kyrkan är musiken och hur ni vill dekorera salen. Vissa dekorerar mycket, medan andra inte gör någonting alls. Det kan vara fint att dekorera altargången med blommor eller löv, beroende på årstid. Det finns många musikstycken att välja mellan. Lyssna på olika stycken. Ni kan också samtala med prästen och kantorn för att få förslag och hjälp. Det är också trevligt med solosång under gudstjänsten, som Marie Fredriksson som sjöng ”Ännu doftar kärleken” på prinsessan Madelens bröllop.

Kyrkan

Vad kan du göra i kyrkan? Kyrkan erbjuder mycket både till dig som har en tro, när du behöver samtala med någon, få hjälp eller vill få lära känna nya människor. I kyrkan finns också ett stort och rikt musikliv.

Församlingsgemenskap

Det gamla ordet för församling är socken. I begreppet församlingsgemenskap menar man både alla som bor inom en församling, men också de människor som brukar delta i olika verksamheter. För personer med en kristen tro blir gudstjänsten på söndagar viktig. Det är även vanligt att kyrkor anordnar andakter under veckan. Kyrkan brukar också ha mycket barn- och ungdomsverksamhet, körer samt vara en ingång för många invandrare att komma in i det svenska samhället. Allt detta är en del av begreppet församlingsgemenskap.

Barn- och ungdomsverksamhet

Det finns många tonåringar som konfirmerar sig i kyrkan. Många kyrkor bedriver också ett stort ungdomsarbete, så att tonåringar har någonting att göra på fredag- eller lördagkvällar. Det finns också mycket barnverksamhet, som till exempel Öppen förskola och barnkörer.

Körer

I så gott som alla kyrkor finns det också körer som du kan delta i. Vilken slags kör som finns i en kyrka beror både på kantorn, alltså körledaren, och vilken musik som körmedlemmarna vill sjunga. Många kören sjunger lite olika sånger, men det är vanligt att sjunga gospellåtar. Att delta i en kör är ett bra sätt att få nya vänner och få en möjlighet att utveckla sin sångförmåga. Är du skicklig på att spela ett musikinstrument kan du också få spela och uppträda i kyrkan. Dels på gudstjänster, men också tillsammans med olika körer och på konserter. Ett återkommande evenemang är julkonserter i kyrkor, med både kyrkans egna körer och olika solister.

Från jordebokssocken till Lantmäteriet

Dagens Lantmäteri, alltså myndigheten som är ansvarig för landets fastighetsindelning, kommer historiskt från jordebokssocken som skapades på 1500-talet.

Jordebokssocken

Den person som troligtvis har påverkat Sveriges uppbyggnad och administration mest är Gustav Vasa. Han var en stor reformator och det var under hans tid som vi blev ett lutherskt land. Men han delade också in landet i olika jordebokssocken för beskattning av fastigheter. Fastighetsindelningen på landsbygden registrerades i ett jordeboksregister. Jordebokssocken och kyrksocken var inte geografiskt identiska, men ofta ganska lika. Under många århundraden har Sverige haft en grundskatt på fastigheter, men då grundskatten avskaffades, miste också jordeboken sin betydelse.

Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet

Idag är det Lantmäteriet som har hand om fastigheterna i Sverige. Själva indelningen kommer dock från sockenindelningen och finns med på registerkartan. Eftersom ett geografiskt område vanligtvis växer fram utifrån historien, så är det naturligt att de gamla socknen har en påverkan på dagens indelning. Riksantikvarieämbetet använder till viss del socknar inom kulturmiljövården. Om du idag ska köpa en fastighet måste du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. En stor skillnad mellan idag och förr är också att vi idag knappt betalar någon fastighetsskatt, mot förr då det fanns en grundskatt på fastigheter.

Socken

Socken är en gammal geografisk kyrkoindelning som både har haft en religiös och politisk betydelse. Från socken har delvis dagens kommuner vuxit fram.

Från 1000-talet

Ordet socken kommer troligtvis från ett fornnordiskt ord som betyder ”söka”. När kyrkan växte fram för över 1000 år sedan så var det ofta rika personer som byggde en kyrka på sin mark. Kyrkan växte och man skapade olika socken. Det innebar att en kyrka och en präst hade ansvar för byarna som låg i närheten av kyrkan. Socken fanns alltså inte inne i städerna, utan var administrativa och kyrkliga indelningar ute på landet. De flesta svenskar bodde förr i tiden ute på landsbygden.

Dagens kommuner

Kyrkan hade inte bara ett stort religiöst inflytande, utan var också ett politiskt verktyg för makten/kungen. I socken fanns en sockenstämma, alltså politisk makt. Därifrån har till viss del dagens kommuner vuxit fram. Människorna som bodde i ett område tillhörde en socken, som Åsele socken, som en dag blev Åsele kommun. Ett skeende som skedde över hela landet. Idag talar man inte om socken, vare sig när det handlar om kommuner eller kyrkor. Däremot är det ett ord som ibland kan användas lokalt, särskilt av äldre människor.

Jobba i kyrkan

Det finns olika yrkesgrupper i kyrkan. De vanligaste yrkena är präst, diakon och kantor.

Kyrkan som arbetsplats

Kyrkan är både en arbetsplats och ett ställe dit folk som har en tro söker sig. Om du ska jobba i kyrkan är det bra om du har en egen gudstro, är kristen, eftersom det är det som arbetet handlar om. Dock är det inget krav. Att jobba i kyrkan handlar om att finnas till för människor i samhället. Hålla i gudstjänster, bröllop, begravningar, dop och olika barn-, ungdoms- och hjälpverksamheter.

Präst, diakon och kantor

För att jobba som präst behöver du gå en prästutbildning, som att läsa teologi på Johanneslund teologiska högskola eller Lunds universitet. En präst håller i gudstjänster, samtalar med människor, leder verksamheten och arbetar även med administration. En präst har tystnadsplikt. Det innebär att folk kan komma och bekänna saker som de har gjort, utan att prästen får anmäla det till polisen. Det är för att människor kan behöva ha en ventil, ha en person som de berättar viktiga saker för, samtidigt som de kan känna att samtalet inte kommer att föras vidare. Att jobba som präst är primärt ett teoretiskt jobb. Du kan också jobba som diakon. Diakonen arbetar många gånger lite mer praktiskt. Det är ofta diakonen som driver hjälpverksamhet eller hjälper invandrare praktiskt för att lättare komma in i det svenska samhället. Både präster och diakoner är själavårdare, alltså en person som du kan samtala med. En kantor är en musiker. Det är personen som både spelar på gudstjänster, bröllop, begravningar och konserter, samt leder olika körer. För att jobba som kantor måste du ha gått på musikhögskolan.

Folkkyrka

Folkkyrka är ett vitt begrepp som primärt handlar om att en kyrka ska ha närhet till folket. Det kan vara andligt, socialt och politiskt.

Statskyrka

Svenska kyrkan var Sveriges statskyrka mellan 1536 och 2000, då det blev en folkkyrka. Det var under Gustav Vasa som Sverige blev ett lutherskt land och sedermera också statskyrka. Som statskyrka hade Svenska kyrkan ett stort inflytande på landet, både kulturellt, religiöst och administrativt. År 2000 blev Svenska kyrkan en folkkyrka, ett eget trossamfund, och slutade vara statskyrka. Svenska kyrkan regleras i Lagen om Svenska kyrkan där den definieras som en folkkyrka.

Folkkyrkotanken

Folkkyrkotanken började växa fram på 1900-talet i Sverige, och kom från Tyskland. Idéen är att kyrkan ska vara närmare folket. För vissa personer innebär folkkyrkotanken primärt det pastorala, alltså den andliga gemenskapen. För andra handlar det mer om partipolitik och att kyrkan, liksom resten av samhället, ska styras genom demokratiska val. För kristna inom kyrkan handlar de främst om en andlig och social gemenskap, inte partipolitik. Under hela 1900-talet fram till nu har det funnits olika rörelser som ”Frimodig kyrka” och ”Öppen kyrka”, där man vill göra kyrkan tillgänglig för alla i samhället.

Har du några frågor? Kontakta oss gärna genom det här formuläret!

gothem.nu – Allt om socken och folkkyrkangothem.nu – Allt om socken och folkkyrkan