Måla kyrkor på ett omtänksamt sätt

Över hela Sverige finns det omkring 3700 kyrkobyggnader enligt beräkningar av Riksantikvarieämbetet. Det finns framförallt många ståtliga kyrkor i Stockholmstrakten från tiden då landet var uppdelat i socknar. Dessa historiska kyrkor är ovärderliga och bör tas hand om för framtida generationer. Dock kräver kyrkorna i likhet med alla andra byggnader underhåll och restaurering emellanåt, något som bland annat innefattar målning.

Att måla en kyrka är en process med många noggranna överväganden eftersom kyrkan är en plats för tillbedjan. Målningen måste utföras på ett omtänksamt sätt och med respekt för kyrkans historiska värde. Föga förvånande är det en klok idé att anlita en professionell målerifirma i klass med K3 Måleri för denna typ av projekt.

Välj rätt färger

Valet av färg är ett av det viktigaste då färgen är det som kommer att vara uppenbart med blotta ögat. Olika toner och nyanser påverkar betraktarna på olika sätt, vissa framkallar lugn och avkoppling medan andra framkallar energi och värme.

Några tips att tänka på vid målning av en kyrka eller annan historisk byggnad i socknen är:

  • Tänk på att måla enhetligt. Ta hänsyn till kyrkans arkitektoniska stil och måla i enlighet med hur kyrkan ser ut i stort. Även om du har en viss favoritfärg är det inte säkert att den är lämplig att använda i kyrkan. Målet är att skapa harmoni genom att använda en perfekt palett av färger som accentuerar och kompletterar varandra. Professionella målare brukar till exempel välja ljusare färger för mindre utrymmen för att skapa en illusion av utrymme och höjd, just det som kyrkor vanligtvis eftersträvar. För att accentuera brukar mörkare färger passa bättre.
  • Dra nytta av färgpsykologi vid val av färg. Vid målning av en historisk kyrka kan du ta hjälp av modern färgpsykologi. Färgen har nämligen en stor inverkan på sinnesstämningen, tänk bara på vilken effekt solljus har på människor. För kyrkor passar vanligtvis en mer dämpad palett eftersom kyrkan är en plats för tillbedjan och reflektion.
  • Välj säkra färger vid osäkerhet. Välj neutrala färger om du är osäker på vad som passar eller om kyrkans färger gått bort. Alternativt kan du anlita målerifirman K3 Måleri i Stockholm och få hjälp att välja rätt färger. Professionella målare vet vad som fungerar bäst och vad som bör undvikas.

Anlita en professionell målerifirma i Stockholm

Målning är ett jobb som kräver noggrannhet och skicklighet, så det bästa är att låta en professionell målerifirma utföra jobbet. K3 Måleri i Stockholm är utan tvekan mest lämpad för uppgiften med tanke på deras långa erfarenhet och utbildade personal. Tveka inte och ta kontakt med dem redan nu!