Flytta till din favoritsocken

Flytta till din favoritsocken

Socknar och kyrkosocknar
Socken är en relativt gammal benämning och står för den administrativa enheten av en del av Sverige. Historiskt sett har socknarna bestått av flera gårdar och byar ute på landsbygden, med en gemensam kyrka. Det går att se socknar som föregångare till våra tiders kommuner, och de utgör än idag grund för forskning och statistik även om de inte längre har en administrativ funktion. För att kunna flytta till din favoritsocken kan du behöva flytthjälp från Qleano. Här kan du ta kontakt med en seriös flyttfirma som har lång erfarenhet av att sköta flytt och städning. Qleano erbjuder ett paket med packning och flyttstädning, eller endast flytthjälp om du så önskar. Tack vare deras breda verksamhet som finns tillgänglig över hela landet har du möjlighet att få hjälp oavsett vilken…
Read More