Vad är egentligen en folkkyrka?

Det kan diskuteras och frågan är om det är en folklig kyrka eller om det är en kyrka som tillhör folket? År 2000 gick Svenska kyrkan över från att vara en statskyrka till att bli ett trossamfund, men har fortfarande ett speciellt band till staten.

Kyrkoherde Krister Kappels tankar

Efter 2000 trodde och hoppades många att kyrkan skulle bli annorlunda än förut. De ville att kyrkan skulle bestå av troende, eller vad det kan kallas, eftersom det är svårt att sätta fingret på vad ordet troende egentligen står för. Det fanns en längtan att kyrkorna skulle sluta vara folkets kyrkor och istället bli en kyrka där folket firar gudstjänster. Kyrkoherden Krister Kappel anser att de som är döpta i kyrkan är kristna och även tillhör församlingen, oavsett om de besöker en vanlig gudstjänst, eller deltar i de olika församlingsverksamheter som ordnas, eller ej.

Han anser vidare att han skulle vilja att Svenska kyrkan vore tydligare med att gå ut med att du anses vara kristen i församlingens ögon om du är döpt i Svenska kyrkan. Alla som står antagna i det register som finns i kyrkobokföringen tillhör församlingen, enligt Krister Kappel.